برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

 فایل word مقاله بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محمد طالاری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
بهمن حاجی پور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قابلیتهای سازمانی و عملکرد شرکت و تعیین نقش الگوی استراتژی در این رابطه است نوع شناسی مایلز – اسنو بر ساختار و قابلیتهایی که سازمان ها برای پاسخگویی به محیطشان اتخاذ می کنند تمرکز دارد از این رو فرضیات این پژوهش در زمینه ارتباط میان سه قابلیت سازمانی جهت گیری بازار، یادگیری سازمانی و فرنگ نواوران وعملکرد شرکت و همچنین نقش تعدیل کنندگی الگوی استراتژی در این رابطه بسط داده شده است روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و برروی نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت فعال در صنایع غذایی و شیمیایی کشور انجام شده است یافته های به دست آمده با استفاده از امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و امار استنباطی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دهنده ارتباط معناداری بین قابلیتهای سازمانی و عملکرد سازمانی است و یافته های حاصل از ازمون چاو و رگرسیون سلسله مراتبی نیز موید نقش تعدیل کنندگی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکرد شرکت می باشد.

دانلود این فایل

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت